6 nasvetov za energetsko učinkovit dom

Tina Recek, 25.1.2020
Electrolux

Kako do minimalnih stroškov in maksimalnega ugodja?

Če boste ustrezno načrtovali novo hišo ali staro stavbo ovili v kakovostno toplotno izolacijo ter vanjo vgradili prezračevalne naprave in spremenili določene bivalne navade, ste na pravi poti do energetsko učinkovitega doma.

Se spomnite, kako smo gradili nekoč? Velikanske hiše, marsikje "okrašene" s stolpiči, okroglinami in izbočenimi deli, ki so morda bili videti lepo, a so zato zvišali ceno gradnje in prinesli obilo toplotnih mostov. O energetski učinkovitosti doma nismo razmišljali. Bilo je tudi veliko stavb, katerih fasade niso bile toplotno izolativne, skozi okna je uhajal zrak. Edino morda na podstrešju se je znašla plast steklene volne. Danes je slika popolnoma drugačna, domovi so postali tako učinkoviti, da so že skoraj ničenergijski oziroma za svoje delovanje potrebujejo zelo malo energije.

Energetsko učinkoviti aparati in pametne inštalacije
Če želite privarčevati kak evro pri stroških električne energije, v podjetju ECE svetujejo, da izberete energetsko učinkovite aparate. Pot do prihrankov omogočajo tudi pametne inštalacije oziroma izdelki za pametni dom, ki namesto vas ugašajo luči, izklapljajo naprave v stanju pripravljenosti, uravnavajo temperaturo v prostoru, določajo temperaturo sanitarne vode in še marsikaj drugega.

1. Energetsko samozadostne stavbe

Peter Podplatnik iz Marlesa poudarja, da gredo trendi v smeri popolne energetske samozadostnosti objektov. Ta se dosega z ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub na eni strani in z implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi. "Pri izolaciji objekta in njegovi zrakotesnosti smo tehnološko že blizu optimalnih rešitev, pri katerih je pomembno zgolj še razmerje med vloženo ceno in doseženim učinkom pri uporabi posameznih oblik izolacij in materialov, ki zagotavljajo zrakotesnost objekta. Več novosti pa se obeta na področju tehnologij, ki bodo omogočale izkoriščanje virov iz okolja, kjer se bo izboljšala učinkovitost sedanjih toplotnih črpalk. Prav tako je pričakovati učinkovitejše sisteme, ki bodo omogočali še bolj nadzorovano prezračevanje. Veliko možnosti je še pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra ter padavin, ki jih je prav tako treba izkoristiti pri delovanju objekta," razlagajo sogovornik iz Marlesa, kjer v vse objekte standardno vgrajuje predpripravo za vgradnjo fotovoltaike in polnilne enote za električni avtomobil. Tudi Nataša Teraž Krois iz podjetja Lumar pravi, da je trend energetsko učinkovite gradnje zelo uveljavljen in priljubljen med graditelji. Da ga dosežemo, je treba glede na arhitekturno zasnovo, orientacijo in mikrolokacijo gradnje izbrati optimalno toplotno izolacijo stavbe. A sama izolacija je le osnova. Za končno energetsko učinkovito gradnjo so bistveno bolj pomembni detajli, s katerimi preprečujemo nastanek toplotnih mostov, kot denimo detajl vgradnje oken, pri katerem je treba zagotoviti ustrezno zrakotesnost kot tudi toplotno izolativnost. Sogovornica še poudari, da je obvezna tudi vgradnja prezračevalne naprave, s katero ne le zmanjšamo stroške ogrevanja, pač pa poskrbimo tudi za vedno sveži zrak v prostoru. Dejstvo je namreč, da so vse sodobne novogradnje izvedene zelo zrakotesno, zato vgrajene prezračevalne naprave poskrbijo za svež zrak v prostorih.

image
Marles Zrakotesni ovoj zgradbe bistveno prispeva k zmanjšanju porabe energentov za ogrevanje in zmanjševanju stroškov.

2. Fasadni sistem mora biti natančno vgrajen

Že veste, kakšna je energetsko učinkovita fasada? Matija Proj iz podjetja Saint-Gobain Weber pravi, da takšna, ki omogoča znatno znižanje stroškov energenta za ogrevanje objekta. Če govorimo o kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadah ali podobnih rešitvah, so vse lahko energetsko učinkovite ne glede na vrsto izolacije, pa naj gre za ekspandirani polistiren, mineralno volno, bakelit ... Bistveno je, da je glede na koeficient toplotne prevodnosti izolacije (λ) v fasadnem sistemu vgrajena njena zadostna debelina in da je zagotovljena natančna vgradnja sistema, vključno z načrtovanjem in strokovno izvedbo detajlov. "V današnjem času se pri energetsko učinkovitih fasadnih sistemih pokušamo kar najbolj približati U-vrednosti (prehod toplote) nizkoenergijskih in pasivnih objektov pri novogradnjah. Pri sanacijah pa težimo k ekonomski smotrnosti glede na investicijo in realne prihranke, ki jih lahko ustvarimo glede na specifiko in razgibanost objekta ter zahtevnost reševanja detajlov. Realne želje, strokovno načrtovanje, natančna vgradnja, upoštevanje navodil proizvajalcev fasadnih sistemov so ključni za energetsko učinkovitost in dolgo življenjsko dobo fasadnega sistema," doda Proj.

3. Toplotna črpalka naj deluje neprestano

Energetsko učinkoviti dom zaznamuje tudi najsodobnejši vir energije. Danes je v veliki primerov to toplotna črpalka. Bogdan Kronovšek iz podjetja Kronoterm izpostavlja, da toplotna črpalka daje maksimalne izkoristke pri svojem delovanju le, če je nastavljena tako, da deluje neprestano in se ne izklaplja v nobenem delu dneva. "Študije so namreč pokazale, da je stalno vzdrževanje temperature v bivalnem prostoru varčnejše in zagotavlja višje udobje kot daljši izklop, denimo ponoči. Prav tako takrat ne izkoristimo nižje cene električne energije (manjša tarifa), kar se pozna tudi na mesečni položnici. Ob vklopu ogrevanja moramo namreč vložiti več toplote v objekt za dosego želene temperature, kot če bi pustili toplotno črpalko ves čas vklopljeno. Posledično to pomeni, da potrebujemo močnejšo toplotno črpalko."

image
Kronoterm Toplotna črpalka daje maksimalne izkoristke, če je nastavljena tako, da deluje neprestano in se ne izklaplja v nobenem delu dneva.

4. Regulacija ogrevanja po meri uporabnika

Da bi bil ogrevalni sistem kar se da energetsko učinkovit, je nujna njegova regulacija. Če je ta ustrezna, zagotavlja prijetno bivalno okolje in preprečuje pregrevanje in vzdržuje želeno temperaturo. Luka Vidovič iz podjetja Seltron pojasni, da če želimo, da ogrevalni sistem deluje optimalno, je potrebna kombinacija centralne in lokalne regulacije. ​Centralna regulacija skrbi, da je zagotovljena ravno prava količina toplote za ogrevanje, ki jo objekt potrebuje v določenem trenutku. Ker s centralno regulacijo ne moremo regulirati temperature v vsakem prostoru posebej, želimo pa optimalno delovanje ogrevanja, je treba dodatno lokalno regulirati temperaturo v vsakem prostoru. Z lokalno regulacijo uravnavamo temperaturo zraka v prostoru glede na aktivnosti, ki potekajo v njem, zasedenosti prostora, vpliv sončnega obsevanja itd. Lokalna regulacija je možna tudi pri ploskovnem ogrevanju (talno, stensko, stropno). V sodobnih ogrevalnih sistemih je postala stalnica vremensko vodena regulacija ogrevanja, ki na podlagi zunanje temperature dovaja v vsakem trenutku toliko toplote, kot je objekt potrebuje, in vzdržuje želeno sobno temperaturo.

5. Termostatski ventili in conska regulacija

Če imamo radiatorsko ogrevanje, ročni ventili na radiatorjih niso zadovoljivi, saj ne omogočajo dovolj natančne nastavitve. Zato je smiselna investicija v termostatske ventile s termostatskimi glavami. Ta se hitro povrne, saj je prihranek energije po montaži do 15 odstotkov, razlaga Luka Vidovič. Obstajata dva načina regulacije ploskovnega ogrevanja. Prvi način je klasičen, kjer sobni termostat direktno krmili termo pogon, drugi način je s tako imenovanimi conskimi regulatorji, ki praviloma delujejo v povezavi s sobnimi enotami. Conski regulatorji omogočajo natančnejšo regulacijo, večjo avtonomnost con in varčnost. Poleg tega consko ogrevanje daje uporabniku dodatno udobje in prihranek. Deluje tako, da z njim v vsako cono v objektu dovajamo toliko energije, kolikor je potrebujemo za vzdrževanje želene temperature.

image
Djd/Iwo Termostatski ventili s termostatskimi glavami omogočajo tudi do 15 odstotkov prihranka energije v primerjavi s klasičnimi ročnimi ventili.

6. Poiščimo potratneže

K energetski učinkovitosti doma lahko kot uporabniki električne energije dodatno prispevamo sami. V podjetju ECE pravijo, da ukrepe učinkovite rabe električne energije delimo na tiste, ki jih lahko začnemo izvajati takoj, in tiste, ki so zahtevnejši, časovno in finančno. Prvi ukrep pa je analiza porabe elektrike v gospodinjstvu, pri katerem ugotavljamo, kateri so največji porabniki električne energije in ali lahko njihovo porabo znižamo. Če ocenimo, da porabe ne bo možno znižati, preverimo tudi možnost postavitve lastnega vira električne energije, na primer sončne elektrarne.

Anketa

Boste to pomlad urejali svoj vrt?

Sudoku