Ajurveda nam pomaga bolje razumeti svoje telo

NR, 14.3.2019
Profimedia

Ajurveda opisuje naravo človeka s tremi došami: vata, pita in kapha. Ugotovite, kateri tip človeka ste, da vam bo pomagala urediti prebavo, shujšati in na sploh izboljšati počutje.  

Vsak se rodi z enkratno vrsto telesa, ki jo določa prevlada ene ali dveh doš, in to je prakriti, narava oziroma individualna telesna zgradba. V ajurvedi igra prakriti zelo pomembno vlogo pri zdravju, dobrem počutju in diagnosticiranju bolezni posameznika. Pomaga nam določati najustreznejšo vrsto prehrane in načina življenja, ki naj bi mu sledil posameznik. Prav tako prakriti vpliva na prepoznavanje bolezni in določa način zdravljenja. Telesna zgradba posameznika se določa na osnovi oblike telesa, narave, značaja, lastnosti in še cele vrste dejavnikov. Zgradba je individualno določena že v trenutku spočetja. Do otrokovega spočetja pride v maternici ob združitvi semena in jajčeca, nato se začne razvoj zarodka. Doše, ki so dominantne v trenutku spočetja, vplivajo na otrokovo telesno zgradbo, postavo, značaj, naravo in mentalni ustroj. To so torej lastnosti in značilnosti prakritija v ajurvedi.

image
Profimedia

Če so ob spočetju vse tri doše v ravnotežju, bo novorojenec v vseh pogledih zdrav, če pa so v popolnem neravnotežju, spočetja najverjetneje sploh ne bo, če pa že, se zarodek ne bo razvijal ali pa bo imel okvare. Če bo prevladovala ena od treh doš, bo ta določala otrokove fiziološke in psihološke značilnosti. Če sta prevladujoči dve doši, bo otrokov prakriti določala kombinacija teh dveh. Na fizične in družbeno-kulturne lastnosti otroka, od spola do kakovosti las, pa vpliva še cela vrsta dejavnikov, vključno z obredi, ki jih od spočetja do rojstva izvajajo v posameznih kulturah. V skladu z vsem tem poznamo sedem možnih tipov prakritija: vata prakriti, pita prakriti, kafa prakriti, vata-pita prakriti, pita-kafa prakriti, vata-kafa prakriti in sama prakriti (enak vpliv vseh treh doš).

Ob tem se moramo zavedati, da se ravnotežje med došami pri posamezniku vse življenje nenehno spreminja glede na različne notranje in zunanje dejavnike, toda temeljni prakriti, ki nam je bil dan ob rojstvu, se le redko spremeni. To pa pomeni, da se stanje prevladujoče doše posameznika lahko zelo hitro poslabša. Na primer, že najmanjša motnja in neurejen način življenja osebe, ki ima vata prakriti, lahko v trenutku poviša raven vate. Enako seveda velja za vse druge prakritije. Poleg doš pomembno vplivajo na razvoj individualnega prakritija še naslednji dejavniki: stanje semena in jajčeca v trenutku spočetja; letni čas in razmere v maternici; prehrana in življenjske navade matere v nosečnosti; lastnosti in delovanje elementov, ki omogočajo združitev semena in jajčeca.

image
Profimedia Ajurveda opisuje naravo človeka s tremi došami: vata, pita in kapha. Ugotovite, kateri tip človeka ste, da vam bo pomagala urediti prebavo, shujšati in na sploh izboljšati počutje.

Na prakriti vplivajo tudi geni, dednost, etnična pripadnost, rasa, družinske lastnosti (vrednote, vera, modrost, skromnost, pogum ...), geografska lokacija (bivanje v goratih pokrajinah, na planotah, v hladnih krajih), ura, letni čas in njegov vpliv na starša, starost staršev (zlasti matere) in otrokove individualne lastnosti. Toda kljub vsem tem številnim dejavnikom na prakriti najbolj vplivajo doše, zato na njih tudi temelji klasifikacija. Tri doše, njihove lastnosti in učinke na telo, boste spoznali v knjigi, pravtako tabelo, iz katere boste ugotovili, katero vrsto telesne zgradbe imate.

image
Ciceron

Posamezniki s kombiniranim prakritijem (na primer vata-pita, vata-kafa) kažejo značilnosti obeh. Ljudje, ki imajo vata prakriti, so občutljivi za bolezni vate, te jih zato zlahka in hitro ujamejo. Enako velja za druge prakritije. Nagnjeni so k boleznim svoje izvorne doše. Zato se mora vsak posameznik ogibati prehrani in načinu življenja, ki škoduje njegovi prevladujoči doši, in se navzeti navad, ki došo pomirjajo in ohranjajo v ravnotežju. Na splošno opažanja kažejo, da imajo ljudje s kafa prakritijem najdaljšo življenjsko dobo, največ energije, znanja, dobrin, najudobnejše življenje in najboljše zdravje. Pita prakritiji so v v povprečju na sredini, medtem ko so vata prakritiji pri naštetih lastnostih najbolj omejeni. Toda to velja le na splošno in obstaja veliko izjem.

Pri ugotavljanju lastnega prakritija (telesne vrste) se upoštevajo splošne značilnosti: postava, vrsta las, oči, koža, mentalna aktivnost, spomin, hoja, odziv na stres, spanje, učinki vremena, temperatura, lakota in deli telesa.

V tabeli poiščite opise, ki najbolj ustrezajo vašim lastnostim in podobi, ter seštejte rezultate pod stolpci za vsako telesno vrsto. Tista, pri kateri boste dosegli največje število, je vaš prevladujoči prakriti, najnižje število pa predstavlja vaš podrejeni prakriti. V ajurvedi velja, da je to primerna metoda ugotavljanja telesne vrste na osnovi fizičnih, mentalnih in vedenjskih značilnosti. 

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku