»Moje ljubezni« Martina Horvata

Filip Matko Ficko, 3.1.2019
Filip Matko Ficko

Lani je praznoval 77 let življenja Martin Horvat iz Ivancev (v Občini Moravske Toplice), sicer pa po rodu iz Bratoncev (v Občini Beltinci). Že dve leti prej, ob njegovi 75-letnici življenja ter ob njegovi zlati poroki z ženo Amalijo, je izšla pesniška zbirka »Moje ljubezni« v 300 izvodih.

V njej je natisnjenih petintrideset pesmi v petih sklopih: Moji dragi; Moji kraji; Moja polja; Moje gorice ter Moje in božje; sledijo še razlage treh pesmi: Naša vasica; Kmet na polju ter Pri klejti mam pajdaša, kakor tudi avtobiografija Martina Horvata in še njegova pesem Domovina.

image
Filip Matko Ficko Martin Horvat iz Ivanec pri Vidovem izviru.
 

Znan kulturni delavec v Prekmurju prof. Jože Vugrinec (bil profesor na Ekonomski srednji šoli v Murski Soboti, ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti ter dolgoletni organizator Košičevih kulturnih prireditev v Bogojini) je pesmi Martina Horvata uredil ter o njih med drugim zapisal: »…V celoti gledano je pesniška zbirka Martina Horvata »Moje ljubezni« za človeka, ki nima višje ali visoke izobrazbe, velik življenjski, duhovni ali vsaj kulturni dosežek; ta ne bi bil mogoč kljub njegovi že večkrat omenjeni veliki ljubezni do pesnjenja in petja, če naš avtor ne bi veliko bral. Je pravi bibliofil, bere pesmi, prozo in strokovne knjige. Verjetno je tudi to pripomoglo k temu, da ima sam rad pisanje pesmi in petje. In da je za svojo 75-letnico življenja (leta 2015!) ter 50-letnico poroke sam sebi, vsem svojim dragim in vsem nam, svojim prijateljem, podaril pesniško zbirko …«.

image
Filip Matko Ficko Martin Horvat še isti večer v Kulturni dvorani v Bogojini.
 
image
Filip Matko Ficko Pesniška zbirka »Moje ljubezni« Martina Horvata.

Martin Horvat je v svojem življenju počel marsikaj in se znašel kar v več poklicih: gradbeni delavec, poljedelec in vinogradnik, industrijski delavec in nazadnje še samostojni podjetnik (izdelava plastičnih izdelkov). Bil je seveda aktiven tudi v svojem okolju: vaški funkcionar v Ivancih, funkcionar v Krajevni skupnosti Bogojina, en mandat tudi občinski svetnik Občine Moravske Toplice. Je izredno vitalen upokojenec (enkrat tedensko natoči »zdravilno vodo za oči« pri Vidovem izviru nad Bukovniškim jezerom), ki neguje predvsem tri ljubezni: do svojih najbližjih, zlasti do žene Amalije; do narave (predvsem goric) ter do pisanja pesmi (in seveda petja). Iz njegovih pesmi pa je razbrati, da je njegovih ljubezni seveda še več (tudi naslov pesniške zbirke je tak!).

image
Filip Matko Ficko Kapelica svetega Vida nad Bukovniškim jezerom.
 
Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku