Na Ravnah še brezplačni prevozi za starejše in invalide

Jasmina Detela, Urška Polanc, 20.4.2019
Vojko Gmajner

K storitvi brezplačnih prevozov za starejše bosta poleg občine Radlje ob Dravi, ki jih je pred petimi leti uvedla prva, pristopili tudi dve največji koroški občini.

V Slovenj Gradcu jih bodo omogočali preko zavoda Sopotniki s pomočjo prostovoljnih voznikov, občina pa bo kupila avto. Tudi na Ravnah na Koroškem občina načrtuje nakup vozila, ki bo imelo tudi rampo.

Projekt brezplačnih prevozov za starejše invalide na Ravnah je vključen tudi v nedavno sprejet proračun občine Ravne na Koroškem. Financirali ga bodo s pomočjo Lokalne akcijske skupine (LAS).

Prioriteta zdravstveni prevozi

​Ravenska občina bo kupila novo vozilo, ki bo prilagojeno za prevoz starejših in invalidov. Celoten projekt bo vreden 62 tisočakov, pri čemer bodo kandidirali za sredstva pri Evropskemu skladu za regionalni razvoj v višini 40.000 evrov. Vozilo bo imelo rampo, ki bo omogočala vkrcavanje brez ovir.

image
Andrej PETELINŠEK Koroške občine so aktivne pri prevozih starejših ljudi (fotografija je simbolična).

Dejstvo je, da eno vozilo ne bo zadostilo vsem potrebam, saj je na Ravnah kar dva tisoč ljudi, ki so stari več kot 65 let, je dejal župan Tomaž Rožen. "To je vozilo, ki ga lahko vozimo deset ur na dan, vse voziti z enim enim vozilom pa je nemogoče," je povedal Rožen in dodal, da bodo zato sprejeli pravilnik o prevozih.

Navedli bodo, kakšni bodo pogoji za brezplačni prevoz, in pojasnili prioritetne vsebine - to so javne in zdravstvene storitve. Prioriteta tako ne bo denimo obisk gledališča oziroma druge stvari komercialne narave, ampak to, kar je nujno za ljudi. Dejstvo je, da ko se bo nekdo peljal v bolnišnico v Slovenj Gradec, bo vozilo najmanj tri ure zasedeno. "Vseh potreb ne bomo mogli zadovoljiti," je opozoril župan.

Brezplačni prevozi bodo namenjeni starejšim od 65 let

Najprej bodo vozilo kupili in začeli z informacijsko podporo. S prvim vozilom bodo šele vzpostavili sistem, predvidena je tudi nova zaposlitev za štiri ure. Po potrebi bodo dokupili še kakšno vozilo, sistem pa nadgradili z zasebnimi vozili. Največ prevozov bi opravljal zaposleni, a tudi prostovoljni šoferji, ki bi se vključevali. Da pa bi bilo treba projekt natančno zastaviti še v smislu dispečerstva, je dodal Rožen in zaključil, da takšni sistemi že obstajajo v drugih občinah. Obiskali so jih že ponudniki informacijske tehnologije, ki imajo to razvito.

Tudi do aktivnosti

V slovenjgraški mestni občini bodo brezplačne prevoze za starejše od 65 let zagotavljali s pomočjo prostovoljnih voznikov, ki delujejo v okviru zavoda Sopotniki. "Občina bo zagotovila vozilo in rezervacijski sistem, zavod Sopotniki pa prostovoljce. Prav zdaj iščemo in usposabljamo prostovoljce, prav tako koordinatorja, ki bo bdel nad razporedom prevozov," pojasnjuje župan Tilen Klugler.

image
Vojko Gmajner V Radljah ob Dravi že pet let uporabljajo električni avto.

Po njegovih besedah želijo v mestni občini Slovenj Gradec skozi medgeneracijsko sodelovanje preprečiti izoliranost starejših občanov, ki zdaj zaradi pomanjkanja možnosti javnega ali lastnega prevoza ostajajo pretežno doma in se v dogajanje v mestni občini žal ne vključujejo. Starejšim občanom bodo ponudili brezplačne prevoze do želene lokacije in nazaj, jih spodbujali k aktivnostim, jim pomagali pri nošenju težjih stvari in podobno. Zagotavljali jih bodo s pomočjo prostovoljnih voznikov, ki delujejo v okviru zavoda Sopotniki in z izmeničnimi dežurstvi omogočajo redno izvajanje programa.

V letošnjem občinskem proračunu so že zagotovljena sredstva, namenjena za licenčnino pri uporabi rezervacijskega sistema prevozov ter stroške goriva za vozilo, ki pa bo predvidoma eno od obstoječih službenih vozil občine. Zavod Sopotniki pa bo poskrbel za preostalo logistiko, zavarovanja, izobraževanja kadra ter nabor voznikov, ki bodo na voljo za prevozne potrebe starejših občanov.

Projekt bodo predstavili 25. aprila ob 17. uri v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec, takrat bo tudi slovesni podpis pogodbe z zavodom Sopotniki. Storitev naj bi začeli izvajati sredi maja. Sopotniki so sicer prostovoljni vozniki različnih let in poklicev. Svoje študijske in delovne obveznosti ter prosti čas so razporedili na način, da lahko z izmeničnimi dežurstvi zagotavljajo redno izvajanje storitve.

V Radljah že pet let

Na Koroškem je pred petimi leti brezplačne prevoze starejših ljudi prva omogočila občina Radlje ob Dravi. Povezali so se s takratnim zavodom Zadihaj, kjer so najeli manjši električni avto. "Pogodba o najemu se letos poleti izteče. Možnosti sta dve: ali bomo pogodbo podaljšali ali vozilo odkupili," je pojasnili direktorica občinske uprave Marjana Švajger.

Občane po raznih opravkih prevažajo prostovoljci oziroma prostoferji, ki jih zagotavlja zavod Zlata mreža in jih je deset, delo oziroma urnike pa koordinira zaposlena na občini. Na teden opravi vsak prostovoljec do dva prevoza, najpogosteje k zdravniku ali v lekarno.

Anketa

Ali poleti kaj manj uporabljate elektronske naprave (TV, računalnik, mobilnik idr.)?

Sudoku