Pingpong med ministrom in sindikatom zaradi dodatkov po interventnem zakonu

Elizabeta Planinšič, 1.8.2020
Tit Košir

Notranji minister Hojs sindikatu očita kršenje kolektivne pogodbe za policiste, ti mu vračajo z enakim argumentom.

Razburjenje, ki so ga povzročili (pre)visoko izplačani dodatki po interventnem koronazakonu vodilnim v policiji in nekaterim na notranjem ministrstvu, ne pojenja. Notranji minister Aleš Hojs in Policijski sindikat Slovenije, ki je izplačilo dodatka označil za klofuto policistom, si v dopisih izmenjujeta očitke.

V Večeru smo razkrili, da je minister Hojs konec letošnjega aprila v navodilu glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki ga je predvidel interventni koronazakon, zapisal, da lahko ta dodatek znaša največ 35 odstotkov. A zgodilo se je, da so takratni prvi policist v državi Anton Travner ter njegova pomočnika v marcu letos dobili izplačanih 85 odstotkov tega dodatka, v aprilu pa 40 oziroma 50 odstotkov. Sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve je prejela v marcu celo 95 odstotkov omenjenega dodatka, 90 odstotkov pa tajnica v kabinetu ministra. Izplačil nad 35 odstotkov je tako bilo kar nekaj. Policijski sindikat Slovenije je informacija o tolikšnih odstotkih izplačanega dodatka razburila, saj so policisti, ki so delali na terenu, dobili od 15 do 20 odstotkov dodatka, ravnanje vodstva policije in vodstva ministrstva pa so označili za arogantno, ki da ne sme ostati nekaznovano. Na ministrstvu so sicer pojasnjevali, da je treba navodila jemati zgolj kot pripomoček k delitvi denarja. In to kljub temu, da je bilo v navodilih v njihovem zaključku zapisano, da se javnim uslužbencem naroča, naj pri pripravi predlogov za dodatke dosledno upoštevajo usmeritve in navodila iz dopisa.

Če bo inšpektorat našel nepravilnosti, bodo odpravljene

Policijski sindikat je zaradi omenjenih izplačil naslovil na notranje ministrstvo poziv za pojasnila. In prejel ministrov odgovor, v katerem Aleš Hojs pojasnjuje, da na ministrstvu ni bil sprejet noben splošni akt, saj za to ni bilo nikakršne potrebe. "Pri določitvi višine dodatka so predstojniki dolžni upoštevati stopnjo izpostavljenosti tveganju oziroma prekomerne obremenjenosti, obseg dodeljenih finančnih sredstev za izplačilo dodatka ter omejitev v interventnem zakonu," piše minister in dodaja, da je bilo v navodilu, ki je bilo razposlano, izrecno navedeno, da je treba to pojasnilo razumeti zgolj kot pripomoček pri delitvi sredstev in ne kot navodilo.

Minister Hojs sindikat poziva, naj ne ponavlja "nedopustnih ravnanj"

Minister zatrjuje, da nobenemu javnemu uslužbencu ministrstva dodatki niso bili izplačani v nasprotju s predpisi. "V skladu z zakonom nadzor nad izvajanjem določb v javnem sektorju sicer opravlja inšpektorat za javni sektor. Če bo inšpektorat za javni sektor pri morebitnem nadzoru ugotovil nepravilnosti, bomo ugotovljene napake nemudoma odpravili v skladu z veljavnimi predpisi," piše Hojs. Sindikatu v pisanju očita, da niso pristojni, da bi sodili, še manj pa javno dvomili o presoji predstojnikov na ministrstvu in jih celo obtoževali izplačevanja dodatkov v nasprotju s predpisi. "Glede na navedeno menim, da ste s svojim pisanjem in javnimi obtožbami o nezakonitem izplačevanju dodatkov za delo, opravljeno v času epidemije, ravnali v nasprotju s kolektivno pogodbo za policiste, ki opredeljuje dolžnosti sindikalnih zaupnikov. Zaradi vsega naštetega vas opozarjam, da v prihodnje ne ponavljate nedopustnih ravnanj, ki predstavljajo kršitev določb kolektivne pogodbe za policiste. Od vas pričakujem, da se boste za pravice delavcev zavzemali kulturno in argumentirano ter da boste svoje sindikalno delo opravljali tako, da ne bo zmanjševalo delovne učinkovitosti delodajalca ali neutemeljeno povzročalo slabih medsebojnih odnosov v delovnem okolju," sindikalistom žuga Hojs.

K funkciji sodi tudi kritika

A sindikat, ki mu predseduje Rok Cvetko, ministru ne ostaja dolžan. "Določena sporna izplačila so bila izvedena z zavestnim kršenjem navodila, s čimer je po našem mnenju nastala velika protipravna premoženjska škoda." Trdi, da svoje mnenje argumentirano utemeljujejo na podatkih, ki so jih pridobili na pravno dopusten način na podlagi več zakonov.

V drugem policijskem sindikatu brez komentarjev
"Zadeve ne komentiramo, saj nismo v celoti seznanjeni s podrobnostmi in se še ne moremo opredeliti, ali je vse v skladu z zakonom ali ne," na naše vprašanje, kaj menijo o izplačilu domnevno spornih dodatkov v drugem sindikatu - Sindikatu policistov Slovenije - odgovarja predsednik Kristjan Mlekuš.

"Na podlagi (do sedaj) pridobljenih podatkov drugih ministrstev in generalnega sekretariata vlade Republike Slovenije lahko zatrdimo, da so vsi predstojniki ostalih ministrstev in služb, v katerih so bila izdana navodila enake pravne narave z enako ali podobno vsebino, dosledno spoštovali z navodili predpisan način ravnanja, ki jih je skladno z zakonodajo zavezoval. Istočasno lahko zatrdimo, da so tudi vsi neposredni vodje v ministrstvu ter policiji pri pripravi predlogov za dodatke dosledno upoštevali vaše usmeritve in navodila, v katerih pa piše, da predmetni dodatek ne sme presegati 35 odstotkov," pišejo in dodajajo, da očitno navodila nista razumeli le ožje vodstvo policije in ožje vodstvo ministrstva. "Vaš odgovor zato razumemo kot neargumentiran poskus izogibanja odgovornosti, saj ne daje dovoljšne garancije za zagotovitev enakopravne obravnave zaposlenih," še ministru očitajo v sindikatu. Ministru zatrjujejo, da se zelo dobro zavedajo kulture dialoga in potrebne argumentacije v socialnem dialogu. "Kot minister za notranje zadeve in kot predstojnik ste prvi odgovorni za zakonitost delovanja ministrstva z organi v sestavi. Zato v okvir funkcije, ki jo opravljate, sodi tudi dejstvo, da ste lahko zaradi vaših dejanj tudi javno kritiziran," namenjajo sindikalisti ministru in dodajajo, da ministrovo pisanje o kršenju kolektivne pogodbe razumejo kot neutemeljeno, neupravičeno ter brezpredmetno pisanje. Zlasti zato, ker minister doslej še ni opravil dolžnosti iz kolektivne pogodbe, ki določa, da bi delodajalec moral enkrat mesečno (ali po dogovoru) vabiti predsednika sindikata na pogovor. Sindikat zato poziva ministra, naj odpravi protipravno stanje, sicer bodo dokumentacijo predali pristojnim organom, ki naj odločijo o zakonitosti izplačevanja dodatka.

Anketa

Ali poleti kaj manj uporabljate elektronske naprave (TV, računalnik, mobilnik idr.)?

Sudoku