Razprtije v Markovcih: Za dom starejših, a ne na izbrani lokaciji

Slavica Pičerko Peklar, 13.11.2019
Slavica PIČERKO PEKLAR

Desetletja že se Markovčani ozirajo po njivi v soseščini pokopališča in šole ter se sprašujejo, kdaj se bo tam začela gradnja doma upokojencev. Zdaj, ko je vse nared, da se ta začne, se je ustavilo - pri lokaciji.

Županu občine Markovci Milanu Gabrovcu tudi v drugo ni uspelo prepričati svetnikov, da bi ti potrdili dopolnjen osnutek odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo centra medgeneracijskega druženja oziroma doma upokojencev. Tokrat je pet svetnikov predstavljeni načrt potrdilo, šest zavrnilo, ponovila se je tako zgodba izpred nekaj tednov, saj so svetniki že na septembrski seji OPPN zavrnili, tudi takrat z obrazložitvijo, da izbrana lokacija med osnovno šolo, vrtcem in pokopališčem ni primerna za gradnjo doma.

Kdo bo gradil, s čigavim denarjem?

Prepričani, da je v bližini občinskega središča še vedno na voljo dovolj primernejših lokacij, so svetniki, med njimi Uroš Mohorko Meglič, vztrajali pri svojem: "Ne poznamo investitorja oziroma vemo o njem premalo, ne vemo, v kolikšni meri bo v projektu sodelovala občina. Nismo proti gradnji doma upokojencev v Markovcih, ne moremo pa soglašati z načinom iskanja našega soglasja, kot se ga je lotil župan. Zasebnega partnerja v tem projektu zagotovo vodi ekonomska logika in bojimo se, da bo posledica tega visoka cena oskrbnega dne, ki ga naši občani glede na povprečno višino pokojnine ne bodo zmogli. Občina bi morala objaviti vsaj javni razpis, na podlagi katerega bi poiskali najugodnejšega investitorja, in ne, da se pogovarja le z določenimi. To, da bo nekaj deset arov zemlje namenjenih še širitvi pokopališča, kar pomeni, da bo prostor še bolj omejen, je še dodatno botrovalo naši odločitvi, da poiščemo novo lokacijo."

Zemljišče ob šoli, ki ga je občina kupila s soglasjem svetnikov, je edino, ki je v občinskih prostorskih načrtih opredeljeno za tovrstno gradnjo, opozarja župan. Že pred dobrim letom je zato z markovskim rojakom Marjanom Frasom, lastnikom podjetja Eko Gradvest, in Domom upokojencev Ptuj podpisal pismo o nameri, da zgradijo dom in varovana stanovanja za kakih 150 starostnikov. Dom, ki ga je mogoče graditi v več fazah, najprej kot klasični dom starostnikov in v naslednjih letih še kot prizidek varovanih stanovanj, naj bi po takratnih napovedih prve stanovalce sprejel že čez leto. Po dveh preglasovanjih opozicijskih svetnikov je zdaj že jasno, da se bo gradnja premaknila v prihodnja leta.

image
Slavica PIČERKO PEKLAR Markovski svetniki so že drugič zavrnili OPPN.

Potem ko so svetniki z glasom razlike zavrnili sprejetje dopolnjenega osnutka OPPN, je župan sicer prekinil sejo, v nadaljevanju pa razočaran nad odločitvijo vztrajal pri lokaciji: "Nad odločitvijo opozicijskih svetnikov sem resnično razočaran. Desetletje je bilo treba, da smo pripravili vse, kar je treba, da bi se gradnja tudi lahko začela. Vsi vemo, da v občini tak dom potrebujemo, in resnično ne razumem zdajšnjega zavračanja večletnega dela. Gre za razvoj občine, za dom, ki bi veliko pomenil našim starejšim občanom, in za več deset novih delovnih mest." Svetnik Franc Kostanjevec: "Občutek imam, da se tisti, ki ste glasovali proti, posmehujete iz vseh nas." Anton Kekec, Peter Majcen in Daniel Korošec, trojica, ki je sprejetju dopolnjenega osnutka OPPN nasprotovala, pa: "Že na neformalnem sestanku smo županu povedali, da premalo vemo o projektu, da bi investicijo tudi lahko podprli. Prostor, ki ga zdaj namenjamo gradnji, je vse manjši. To je investicija za naslednjih sto let in zato smo previdni. Podeželski ljudje si želijo stika z naravo, tod tega ne bo, zdaj je še čas, da se odločimo v dobro vseh. Mi, ki nasprotujemo tukajšnji gradnji, nimamo v rokavu nobene točne lokacije, zgolj razmišljamo tako o drevesnici kot o zemljiščih na tej strani glavne ceste. Nobenih zakulisnih iger se ne gremo, kot je mogoče slišati, temveč hočemo odkrite pogovore."

Z referendumom do lokacije?

Pri tem, da je investicija v gradnjo doma upokojencev povsem transparentna, vztraja župan Gabrovec, prepričan, da bo ponovni postopek spreminjanja prostorskih načrtov trajal več let. "Podpisal sem pismo o nameri, a ta čas govorimo zgolj o potencialnem investitorju. Preden ga bomo res izbrali, bomo šli v javni razpis. Vemo, da nas bo gradnja stala vsaj pet milijonov evrov, in vse, kar vem jaz, veste tudi vi. Po vsem, kar se je do zdaj zgodilo, nam ostaja referendum, pa naj naši ljudje sami odločijo, kje si želijo dom upokojencev," pojasnjuje Gabrovec, ki je te dni na ministrstvo za kmetijstvo naslovil vprašanje, ali bi bila mogoča gradnja na kmetijskih zemljiščih, tudi na območju drevesnice. "Po vseh dosedanjih prizadevanjih, da kmetijska zemljišča spremenimo v zazidalna, ne verjamem, da bo ministrstvo soglašalo s takim predlogom. Če pa bi se to že zgodilo, potem je treba vedeti, da bomo morali zdajšnji lokaciji vrniti status kmetijskega zemljišča, kar bo terjalo čas in denar. Uvesti postopke za spremembo kmetijskega zemljišča v zazidalno, speljati vse postopke prostorskega načrtovanja, kar je dolgotrajen postopek. Ob tem, da smo za nakup skoraj poldrugi hektar zemljišča, kjer želimo zgraditi dom upokojencev, že plačali 370 tisoč evrov, in to s soglasjem taistih svetnikov. Zdaj nekateri člani občinskega sveta omenjajo visoko ceno nakupa, češ da smo za kvadratni meter zemljišča odšteli kar 25,50 evra, obenem pa so soglašali s ceno nakupa zemljišča ob gasilskem domu Zabovci 39,90 evra za kvadratni meter zemljišča, a bo treba tam še kar nekaj tisočakov zagotoviti za zrušitev stare hiše."

Anketa

Ali se poleti držite posebne diete?

Sudoku