Starogrške ideje v Galeriji Cankarjevega doma

Oglasno sporočilo, 3.12.2019

Antika je v prenekaterem pogledu postavila temelje razvoju, ki je pripeljal do sodobnega načina življenja.

Razstava Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije, ki je do 1. marca na ogled v Galeriji Cankarjevega doma, vam bo predstavila čudovit preplet znanja s štiriindvajsetih področij starogrške družbe, ki idej, zamisli in izumov še ni ločevala glede na discipline, pač pa je vsak njen član deloval za skupni napredek družbi v prid.

Dobro poznavanje anatomije je na eni strani pripomoglo k bolj učinkovitemu zdravljenju poškodb in bolezni, hkrati pa k bolj realističnim upodobitvam človeškega telesa v umetnosti.

V kiparstvu upodobljeno telo ne zahteva le umetniškega daru, pač pa še dandanes tudi veščine izdelave, kot so modeliranje, klesanje, vlivanje – in navsezadnje tudi kopiranje, ki tedaj še ni bilo obsojano, saj stari Grki niso poznali avtorskih pravic. Vse, kar so ustvarjali, je bilo za skupno dobro, iz česar je vzklil prvi politični sistem, kjer je uslišan glas ljudstva. Seveda je bilo ljudstvo, ki je bilo tedaj uslišano, moškega spola in polnoletno, saj je imel pravico odločanja le tisti, ki je lahko državo tudi fizično zaščitil – fizično pa so jo ščitili le moški. Za to so zopet potrebovali na eni strani orožje, na drugi pa domiselnost. Nad nasprotnike so se radi spravili organizirano, taktično in malce pretkano.

Njihovo poznavanje medicine jim je namreč prineslo tudi znanje o smrtonosnih strupih, v katere so radi pomakali puščice, namenjene sovražniku.

Področja medicine, umetnosti in vojne tehnologije so zgolj tri izmed številnih, ki jih predstavlja omenjena razstava. Sprehodite se lahko od atletike, mimo astronomije, avtomatike, gledališča, glasbe pa do fizike in matematike ter novo znanje s pomočjo interaktivnih eksponatov, maket, replik in videov pridobite zabavno.

»Razstava najbolje, kot je mogoče, prikazuje, kako nesmiselne so delitve na humanizem, tehnologijo ter na tehniške in naravoslovne študije – v tem smislu ne gre govoriti o interdisciplinarnosti, saj vse tvori en sam celovit sistem. Za naš prostor ta razstava pomeni dopolnitev, nadgradnjo razstave o Leonardu da Vinciju, s koreninami zahodnoevropske misli in znanosti.« doc. dr. Andrej Gaspari, predstojnik Oddelka za arheologijo FF UL, tudi strokovni svetovalec razstave.

Anketa

Ali poleti kaj manj uporabljate elektronske naprave (TV, računalnik, mobilnik idr.)?

Sudoku