Te novosti veljajo od 1. januarja 2019

STA, DR, 2.1.2019
Andrej Petelinšek

Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

- Za izračun pokojninske osnove se bodo tako kot že lani upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970. Tako moški kot ženske se bodo lahko upokojili tudi s 65 leti starosti in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, ženske pa tudi s starostjo 64 let in šest mesecev ter z najmanj 20 leti pokojninske dobe.

-S 1. januarjem se začne uporabljati novela zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki bo omogočila vodenje registrov presejalnih programov zgodnjega odkrivanja raka. Prav tako bo omogočil vzpostavitev registra endoprotetike, torej umetnih sklepov za spremljanje kakovosti vsadkov.

- Oskrbnina v skoraj vseh domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih bo, zlasti zaradi večjih stroškov dela, višja za dva odstotka.

image
Andrej Petelinšek Cene oskrbnine v domovih za starejše se bodo v prihodnje le še povečevale zaradi večjih stroškov dela, dodatno pa se zvišujejo tudi cene energije in hrane.
Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

- Od 1. januarja so na blagajnah trgovin v Sloveniji prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke. Potrošniki bodo na prodajnem mestu vrečko sicer še vedno lahko kupili, prav tako pa bodo še naprej na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana.

image
Sašo Bizjak Slovenija želi do konca leta 2019 zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo.

- Z novim letom so se začeli uporabljati trije zakoni, ki bodo pomembno olajšali življenje nekaterim odraslim in predšolskim otrokom s posebnimi potrebami. To so zakoni o osebni asistenci, o socialnem vključevanju invalidov in o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

- Ponudniki turističnih nočitev so od 1. januarja začeli turistom v znesku turistične takse zaračunavati še promocijsko takso. Ta znaša četrtino zneska obračunane turistične takse, skupni znesek pa je lahko največ 3,125 evra. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa bo namenjena izključno Slovenski turistični organizaciji.

image
Robert Balen Najvišjo možno takso v skupnem znesku 3,125 evra bodo plačevali gostje, ki bodo prenočili v občinah Ljubljana, Bled in Kidričevo.

- Očetovsko in starševsko nadomestilo bo v letošnjem letu znašalo 100 odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače.

- Dodatek za veliko družino letos ne bo več odvisen od materialnega položaja družine in bo brez cenzusa. Do njega so upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki, a pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji.

- Do državne štipendije bodo od 1. januarja upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evra. Do zdaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 evra.

- Z novim letom bodo vozniki osebnih vozil plačevali višjo cestnino skozi predor Karavanke. Za vozila iz prvega cestninskega razreda bo dražja za 20 centov in bo znašala 7,40 evra. Za tovorna vozila pa bo začel veljati pribitek k cestnini, in sicer na odsekih med Koprom in Ljubljano ter med Ljubljano in Šentrupertom.

- Večina javnih uslužbencev bo z novim letom deležna izboljšanja plač. Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki so jih vlada in sindikati javnega sektorja podpisali v začetku decembra, namreč s 1. januarjem predvidevajo prvi plačni razred povišanja. Povišanje bo tako prvič upoštevano februarja, pri izplačilu januarskih plač.

image
Andrej Petelinšek Učitelji, ki opravljajo delo razrednika, se bodo za plačni razred višje plače zaradi opravljanja razredniškega dela razveselili s septembrom.
Anketa

Ali poleti kaj manj uporabljate elektronske naprave (TV, računalnik, mobilnik idr.)?

Sudoku