Upokojenci prejeli višje pokojnine

Tanja Fajnik Milakovič, seniorji.info, 28.2.2019
Nataša Juhnov

Višji so po novem tudi dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro. Konec leta se bodo pokojnine zvišale predvidoma še za 1,5 odstotka.

Februarske pokojnine, ki bodo izplačane danes, bodo višje, in sicer za 2,7 odstotka. Upokojenci bodo tokrat prejeli še poračun za januar. Najnižja starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe, ki zdaj znaša 516 evrov, se bo tako zvišala na slabih 530 evrov.

image
Nataša Juhnov Upokojenci bodo ta mesec prejeli tudi poračun povišanja pokojnine.
 

Upokojenec, ki dobiva najnižjo starostno pokojnino, bo ta mesec zaradi poračuna za januar torej prejel dobrih 543 evrov. Do naslednjega zvišanja, ki je predvideno konec leta, najverjetneje šele decembra, ko naj bi pokojnine dvignili še za dodatnih 1,5 odstotka. Najnižja starostna pokojnina bo tako ob koncu leta višja še za okoli osem evrov in bo znašala 538 evrov, kar pomeni, da bo v primerjavi z začetkom leta višja za 22 evrov.

Kako se izračuna povišanje pokojnin
Na zvišanje pokojnin vplivata tako rast povprečne bruto plače (60 odstotkov) kot rast cen življenjskih potrebščin (40 odstotkov). Po statističnih podatkih se je mesečna povprečna bruto plača v preteklem letu v primerjavi z letom 2017 zvišala za 3,4 odstotka in je konec minulega leta znašala 1681 evra.
Povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin v letu 2018 pa je znašala 1,7 odstotka. Pri izračunu uskladitve se je tako upoštevala 60- odstotna rast povprečne bruto plače od 3,4 odstotka, kar nanese 2,04 odstotka, in 40- odstotna rast cen življenjskih potrebščin od 1,7 odstotka, kar znaša 0,68 odstotka. Seštevek obeh delnih rasti nanese 2,7 odstotka, za kolikor so se zvišale pokojnine s 1. januarjem.

Po statističnih podatkih Zpiza največ upokojencev, to je 128.354, kar je četrtina vseh, prejema pokojnino od 500 do 600 evrov. Tem se bodo pokojnine do konca tega leta zvišale za 22 do 26 evrov. Najvišja izplačana pokojnina januarja letos je znašala 2767 evrov, ta bo konec leta višja za 118 evrov in bo znašala 2884 evrov. A med upokojenci je tudi 36.899 ali sedem odstotkov starejših, ki prejemajo pokojnino, nižjo od 300 evrov. To so tisti, ki ob upokojitvi niso izpolnjevali zahtevanih pogojev ali so bili zavarovani za ožji obseg pravic. Tem se bo pokojnina v letošnjem letu zvišala za le nekaj evrov.

Višji je po novem tudi dodatek za pomoč in postrežbo, ki se je s 1. januarjem prav tako uskladil za 2,7 odstotka. Višji zneski pa bodo izplačani ta mesec. Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne po novem znaša 150 evrov. Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe in nepokretne od 1. januarja znaša 300 evrov. Tisti, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege, bodo po novem dobivali 430,19 evra dodatka za pomoč in postrežbo.

S februarjem se bodo začele izplačevati tudi za 2,7 odstotka višje invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladile že vse od leta 2011. Najnižja invalidnina bo znašala 29,80 evra, najvišja pa 102,17 evra.

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku